Wat te verwachten tijdens een elektrische keuring in Vlaanderen

Wat te Verwachten Tijdens een Elektrische Keuring in Vlaanderen

Als u een elektrische installatie heeft, is het belangrijk om te weten welke stappen u moet nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig is. In dit artikel zullen we bespreken wat u kunt verwachten tijdens een elektrische keuring in Vlaanderen. Tijdens zo’n keuring wordt uw elektrische installatie gecontroleerd om te zien of deze aan de geldende veiligheidsnormen voldoet.

We zullen kijken naar welke aspecten van uw installatie worden gecontroleerd en welke eisen er gesteld worden aan de verschillende keuringsdocumenten. Ook zullen we het hebben over de inspectie van het elektriciteitsnet en uitleggen welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden om de keuring veilig te laten verlopen. Daarnaast komen de kosten en planning van een elektrische keuring aan bod.

Als uw elektrische installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen, kunt u hiervoor een elektrische installatie keurmerk ontvangen. We zullen uitleggen wat dit keurmerk inhoudt en welke voordelen het heeft.

Al met al is het belangrijk om te weten wat u kunt verwachten tijdens een elektrische keuring. Door op de hoogte te zijn van de keuringseisen en regelgeving kunt u er zeker van zijn dat uw elektrische installatie veilig is voor gebruik.

Het Keuringsproces

Tijdens de elektrische installatie controle wordt er een keuring uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan de geldende keuringseisen elektriciteit. Het doel van de elektrische keuring is om de veiligheid van de installatie te waarborgen. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten van uw elektrische installatie, waaronder:

 • De algemene staat van de installatie
 • De verbindingen en bedrading
 • De elektrische toestellen
 • De aarding en differentieelschakelaar

De procedure elektrische keuring bestaat uit verschillende stappen:

 1. De installatie wordt visueel geïnspecteerd en er wordt gelet op mogelijke hinderlijke omstandigheden, zoals het ontbreken van een kraan, een te lage meterkast of hinderlijk caisson
 2. Er volgt een meting van de weerstand van de aarding en er wordt een isolatieweerstandsmeting uitgevoerd
 3. Er wordt gekeken naar de verschillende aansluitingen binnen de installatie (bijvoorbeeld de aansluiting van de meterkast naar de zekeringkast)
 4. Er wordt een functietest uitgevoerd op de toestellen en op de differentieelschakelaar

De elektrische installatie controle moet voldoen aan de keuringseisen elektriciteit, vastgelegd in de regelgeving. Mocht uw installatie niet voldoen, dan kan het nodig zijn om bepaalde onderdelen te vervangen of aan te passen om deze alsnog te laten voldoen. Na afloop van de keuring krijgt u een keuringsrapport elektriciteit waarin de resultaten van de keuring zijn opgenomen. Dit rapport is belangrijk, aangezien het een verplicht document is dat u moet kunnen voorleggen bij verkoop of verhuur van de woning.

Veiligheidsnormen voor Elektrische Installaties

Bij een elektrische keuring wordt niet alleen gecontroleerd of uw installatie naar behoren werkt, maar ook of deze veilig is. Er gelden dan ook bepaalde veiligheidsnormen en regelgeving voor elektrische installaties die tijdens een keuring worden gecontroleerd.

Zo moet de installatie bijvoorbeeld voldoen aan de algemene veiligheidsvoorschriften en mag deze geen levensgevaarlijke situaties opleveren voor de bewoners van het pand. Ook moeten de elektrische leidingen veilig zijn aangelegd en de apparaten veilig te gebruiken zijn.

Om aan deze veiligheidsnormen te voldoen, is het verstandig om een professionele elektricien in te schakelen die ervoor zorgt dat uw installatie aan alle eisen voldoet. Zo zorgt u niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen.

De regelgeving voor veiligheid van elektrische installaties tijdens een keuring hangt af van de situatie en het soort installatie. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels om ervoor te zorgen dat uw installatie aan alle eisen voldoet en veilig is om te gebruiken.

Documentatie en Keuringsrapport

Tijdens de elektrische keuring is het van belang dat er verschillende keuringsdocumenten aanwezig zijn. De keuringsinstantie zal deze documenten gebruiken om de bevindingen van de keuring vast te leggen en uiteindelijk het keuringsrapport op te stellen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle benodigde documenten beschikbaar zijn op de dag van de keuring.

Enkele voorbeelden van de documenten die nodig zijn tijdens de keuring:

 • Plannen en schema’s van de elektrische installatie
 • Eendraadschema
 • Situatieschema
 • Lijst met elektrische toestellen
 • Onderhoudsattesten van elektrische toestellen en installaties

Het keuringsrapport is het belangrijkste document dat wordt opgesteld tijdens de keuring. Dit rapport geeft de resultaten van de keuring weer en omschrijft eventuele tekortkomingen en aanbevelingen voor verbetering. Het keuringsrapport bevat onder andere:

 • De identificatiegegevens van de installatie en eigenaar
 • De resultaten van de keuring
 • Eventuele tekortkomingen
 • Aanbevelingen voor verbetering
 • Het keuringsverslag

Keuringsrapport voorbeeld

Het keuringsrapport is opgedeeld in verschillende categorieën zoals ‘Algemene gegevens’, ‘Meetapparatuur’ en ‘Visuele controle’. Na de keuring zal de keuringsinstantie het keuringsrapport en alle andere documenten nakijken. Als alles in orde is, zal de installatie goedgekeurd worden en kunt u het keuringsattest ontvangen. Als er tekortkomingen zijn, zal de keuringsinstantie de aanbevelingen voor verbetering vermelden en zal u een termijn worden gegeven om deze tekortkomingen te verhelpen.

elektrische keuring problemen oplossen

Inspectie van het elektriciteitsnet

Nadat de elektrische installatie zelf grondig is gecontroleerd, is het tijd voor de inspectie van het elektriciteitsnet. Tijdens deze inspectie wordt gekeken of het netwerk voldoet aan de geldende normen en vereisten.

Belangrijke punten die tijdens de inspectie aan bod komen zijn onder andere de aarding, de beschermingsleidingen en de dimensionering van de kabels. Ook wordt er gekeken naar mogelijke onveilige situaties, zoals aanwezige spanning op metalen delen die niet geïsoleerd zijn.

Net als bij de inspectie van de installatie zelf, wordt ook deze inspectie vastgelegd in het keuringsrapport. Hierin wordt benoemd of het elektriciteitsnetwerk wel of niet voldoet aan de gestelde eisen en normen.

Als er tijdens de inspectie gebreken worden gevonden aan het elektriciteitsnet, zal er advies gegeven worden over hoe deze problemen verholpen kunnen worden. Dit kan variëren van het vervangen van een kabel tot het geheel vervangen van het elektriciteitsnetwerk.

De inspectie van het elektriciteitsnetwerk is een belangrijk onderdeel van de elektrische keuring en draagt bij aan de veiligheid van de gehele elektrische installatie.

Veiligheidsmaatregelen tijdens de keuring elektriciteit

Tijdens een keuring elektriciteit worden er verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het is belangrijk dat u als eigenaar van de elektrische installatie op de hoogte bent van deze maatregelen en hier rekening mee houdt.

Een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen is het uitschakelen van de elektriciteit tijdens de keuring. Hierdoor wordt voorkomen dat er ongelukken gebeuren, omdat de elektricien veilig aan de installatie kan werken.

Daarnaast worden er veiligheidscontroles uitgevoerd op de elektrische installatie om eventuele gevaren op te sporen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootliggende bedrading of overbelaste stopcontacten.

Tijdens de keuring elektriciteit is het ook belangrijk dat er voldoende ruimte is om veilig te werken. Zorg ervoor dat de werkruimte rondom de elektrische installatie is vrijgemaakt, zodat de inspecteur zich veilig kan bewegen.

Als eigenaar van de elektrische installatie is het belangrijk dat u zich bewust bent van de veiligheidsmaatregelen en meewerkt aan een veilige keuring. Zo draagt u bij aan de veiligheid van uzelf en anderen.

Keurmerk voor Elektrische Installaties

elektrische installatie keurmerk

Wanneer uw elektrische installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en regelgeving, kan er een keurmerk worden toegekend aan de installatie. Dit keurmerk, dat u kunt vergelijken met een keurmerk voor voedselveiligheid, geeft aan dat uw installatie veilig is en aan alle eisen voldoet. Het keurmerk kan ook van pas komen bij het verkopen of verhuren van uw woning of bedrijfspand.

Het keurmerk wordt toegekend na de elektrische keuring en staat vermeld op het keuringsrapport van de installatie. Het keuringsrapport dient als bewijs van de keuring en het verkregen keurmerk.

Naast het feit dat een keurmerk aantoont dat uw elektrische installatie veilig is, heeft het ook voordelen op de lange termijn. Zo kan een keurmerk bijdragen aan een vermindering van het risico op brand of kortsluiting en kan het bijdragen aan een verlaging van de verzekeringspremie.

Keuringseisen en Regelgeving

Als u in Vlaanderen woont en een elektrische installatie heeft, moet u ervoor zorgen dat deze voldoet aan de geldende keuringseisen en regelgeving. Het niet naleven van de regels kan niet alleen leiden tot boetes, maar ook tot onveilige situaties in huis.

De elektrische keuring regelgeving is vastgelegd in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit reglement bepaalt onder andere hoe de keuring moet worden uitgevoerd en welke eisen er worden gesteld aan de installatie.

De keuringseisen voor elektrische installaties zijn onder meer afhankelijk van het type installatie en het gebruik ervan. Zo gelden er andere regels voor huishoudelijke installaties dan voor industriële installaties.

Om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan de keuringseisen en regelgeving, is het verstandig om een professioneel keuringsbedrijf in te schakelen. Zij kunnen u helpen bij het uitvoeren van de keuring en het oplossen van eventuele problemen.

Taak Regelgeving
Controle elektriciteitsnet AREI art. 274-288
Veiligheid elektrische installatie AREI art. 86-92
Gelijkvormigheid AREI art. 271

Zoals te zien is in de tabel, vereist de keuring conformiteit met de wetgeving (gelijkvormigheid), veiligheid van de elektrische installatie en een controle van het elektriciteitsnet.

Naast het AREI zijn er ook nog andere regels waarmee u rekening moet houden, zoals de plaatsing van stopcontacten en schakelaars. Door u goed te laten informeren over de regelgeving en uw installatie goed te laten keuren, kunt u veilig en zonder zorgen gebruik maken van elektriciteit in huis.

Kosten en Planning

De kosten voor een elektrische keuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de installatie en de complexiteit van de controle. Over het algemeen bedragen de kosten voor een standaard keuring tussen de €100 en €250. Dit kan echter variëren afhankelijk van uw specifieke situatie.

Het is belangrijk om op tijd een keuring te plannen om onnodige kosten te voorkomen. Elektrische installaties moeten immers regelmatig gekeurd worden om te garanderen dat ze voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In sommige gevallen kan het niet tijdig plannen van een keuring leiden tot boetes of zelfs het afsluiten van de elektriciteit.

Om de elektrische keuring te plannen, moet u een erkende keurder contacteren. Deze keurders voeren de elektrische installatie controle uit en stellen het keuringsrapport op. Na ontvangst van het keuringsrapport moet u eventuele gebreken binnen de gestelde termijn laten repareren om uw installatie in orde te maken. Als alles in orde is, wordt het keurmerk uitgereikt.

Veelgestelde Vragen over Elektrische Keuringen in Vlaanderen

Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen beantwoord om u te helpen een beter begrip te krijgen van elektrische keuringen in Vlaanderen.

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een inspectie van uw elektrische installatie om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en regelgeving.

Waarom is een elektrische keuring nodig?

Een elektrische keuring is nodig om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig is en aan de wettelijke eisen voldoet. Het is ook vereist bij de verkoop van een woning en na bepaalde aanpassingen aan de installatie.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een elektrische keuring?

Tijdens een elektrische keuring wordt uw elektrische installatie gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. De keurder zal verschillende aspecten van de installatie inspecteren, zoals de bedrading, de stopcontacten, de aarding en de zekeringkast. Het doel van de keuring is ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig is en voldoet aan de geldende regelgeving.

Zijn keuringsdocumenten voor elektriciteit nodig?

Ja, tijdens de keuring worden er keuringsdocumenten opgesteld om de bevindingen vast te leggen. Deze zijn nodig voor toekomstige controles en bij verkoop of verhuur van een woning.

Wat staat er in het keuringsrapport?

Het keuringsrapport bevat een overzicht van de bevindingen van de keuring en eventuele gebreken die moeten worden verholpen. Het rapport bevat ook aanbevelingen en de geldigheidsduur van het keuringscertificaat.

Wie voert de elektrische keuring uit?

Een erkend keuringsorganisme voert de elektrische keuring uit. Dit kan worden aangevraagd bij de instanties die bevoegd zijn voor deze keuringen.

Zijn er boetes als ik geen elektrische keuring uitvoer?

Ja, er kunnen boetes worden opgelegd als u geen elektrische keuring laat uitvoeren. Het is belangrijk om op tijd een keuring te laten uitvoeren om deze boetes te voorkomen.

Hoe kan ik een elektrische keuring plannen?

U kunt een elektrische keuring plannen door contact op te nemen met een erkend keuringsorganisme vie Elektrische Keuring te Vlaanderen. Zij zullen u informeren over de kosten en hoe u de keuring kunt aanvragen.

Wat gebeurt er als mijn elektrische installatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen?

Als uw elektrische installatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen, zal de keurder dit in het keuringsrapport vermelden. U krijgt dan een bepaalde periode de tijd om de nodige aanpassingen te doen en een herkeuring aan te vragen. Het is belangrijk om eventuele gebreken zo snel mogelijk te laten herstellen om de veiligheid van uw elektrische installatie te waarborgen.

Hoe vaak moet ik mijn elektrische installatie laten keuren?

In Vlaanderen is het verplicht om uw elektrische installatie te laten keuren bij een nieuwe installatie, een belangrijke wijziging aan de installatie of bij verkoop van de woning. Verder wordt aangeraden om uw installatie om de 25 jaar te laten keuren. Het is echter ook mogelijk dat uw verzekeraar of netbeheerder een jaarlijkse keuring vereist. Neem contact op met een erkend keuringsorganisme voor de specifieke eisen voor uw situatie.